marghita spital bihor
         
RO HU EN
mail Spital Marghita  

 Pacienti > Drepturi si obligatii

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PACIENTILOR ASIGURATI

 

Asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finanțare a ocrotirii sanatatii populației care asigura accesul la un pachet de servicii de baza, cuprinzand servicii medicale preventive si curative, servicii de ingrijire a sanatatii, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale.

Asigurații au dreptul la un pachet de servicii de baza, in conformitate cu Legea nr. 95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlul VIII Asigurarile sociale de sanatate. Pachetul de servicii de baza este stabilit prin contractul-cadru elaborat de CNAS, in colaborare cu organizațiile implicate in sistem. Proiectul se avizeaza de Ministerul Sanatatii Publice, si se aproba prin hotarare a Guvernului.

Contractul-cadru reglementeaza, in principal, condițiile acordarii asistentei medicale cu privire la:

•     a) pachetul de servicii de baza la care au dreptul persoanele asigurate;

•     b) lista serviciilor medicale, a serviciilor de ingrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale si a altor servicii pentru asigurați aferente pachetului de servicii de baza prevazut la lit. a);

•     c) criteriile si standardele calitații pachetului de servicii;

•     d) alocarea resurselor si controlul costurilor sistemului de asigurari sociale de sanatate in vederea realizarii echilibrului financiar al fondului;

•    e) tarifele utilizate in contractarea pachetului de servicii de baza, modul de decontare si actele necesare in acest scop;

•     f) internarea si externarea bolnavilor;

•     g) masuri de ingrijire la domiciliu si de recuperare;

•     h) condițiile acordarii serviciilor la nivel regional si lista serviciilor care se pot contracta la nivel județean, precum si a celor care se pot contracta la nivel regional;

•     i) prescrierea si eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor si a ortezelor, a dispozitivelor medicale;

•     j) modul de informare a asiguraților;

•     k) copiata pentru unele servicii medicale.

 

Asigurații beneficiaza de pachetul de servicii de baza in caz de boala sau de accident, din prima zi de imbolnavire sau de la data accidentului si pana la vindecare, in condițiile stabilite de Legea nr. 95 / 2006.

 

Asigurații au urmatoarele drepturi:

•     a) sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in condițiile prezentei legi si a contractului-cadru;

•     b) sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate condițiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca opțiunea este pentru un medic din alta localitate;

•     c) sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel puțin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;

•     d) sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in condițiile legii;

•     e) sa efectueze controale profilactice, in condițiile stabilite prin contractul-cadru;

•     f) sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;

•     g) sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relație contractuala cu casele de asigurari de sanatate;

•     h) sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;

•     i) sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;

•      j) sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;

•     k) sa beneficieze de dispozitive medicale;

•      1) sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;

•     m) sa li se garanteze confidențialitatea privind datele, in special in ceea ce privește diagnosticul si tratamentul;

•     n) sa aiba dreptul la informație in cazul tratamentelor medicale;

•     o) sa beneficieze de concedii si indemnizații de asigurari sociale de sanatate in condițiile legii.

 

Obligațiile asiguraților pentru a putea beneficia de aceste drepturi sunt urmatoarele:

•     a) sa se inscrie pe lista unui medic de familie;

•     b) sa anunțe medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;

•    c) sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;

•     d) sa anunțe in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurați;

•     e) sa respecte cu strictețe tratamentul si indicațiile medicului;

•     f) sa alba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;

•     g) sa achite contribuția datorata fondului si suma reprezentand copiata, in condițiile stabilite prin contractul-cadru;

•     h) sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.

 

Persoanele care nu fac dovada calitații de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evoluției sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala in condițiile art. 223, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

 

Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care insoteste copilul internat in varsta de pana la 3 ani, precum si pentru insoțitorul persoanei cu handicap grav internate se suporta de catre casele de asigurari, daca medicul considera necesara prezenta lor pentru o perioada determinata.

 

Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel puțin o data pe an, prin casele de asigurari, asupra serviciilor de care beneficiaza, a nivelului de contribuție personala si a modalitații de plata, precum si asupra drepturilor si obligatiilor sale.• 21-02-2020
SPITALUL MUNICIPAL „ DR. POP MIRCEA” MARGHITA JUDETUL BIHOR scoate la CONCURS     in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 86 [...]
• 28-03-2018
Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal dr. Pop Mircea Marghita organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager – persoana fizica i [...]
• 28-03-2018
Va informam ca unitatea noastra organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi de executie vacante si temporar vacante: I.Pe perioada nedet [...]
• 06-10-2017
Va informam ca unitatea noastra organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post de executie vacant: - 1 post asistent debutant (PL) specialitate [...]
[Mai multe...]
Numarul de telefon pt. Programari
 
AMBULATORIU - Fisier
0259-362475
In intervalul orar:
12:00 - 16:00

TEL :
Secretariat:
0259-362309
0359-439990
0359-439991
0359-439992
0359-439993
FAX:
0259-362595
E-MAIL :
mail@spitalulmarghita.ro
spitalulmarghita@yahoo.com


Dr. Pop Mircea sanatate tratament